LEHİMLƏYİCİ

sif. Lehimləyən, lehimləmə üçün olan. Lehimləyici ərinti. Lehimləyici lampa.
// İs. mənasında. Lehimləyən alət. Lehimləyicini təmir etmək.
LEHİMLƏTMƏK
LEHİMLİ

Digər lüğətlərdə