LEQALLAŞDIRILMAQ

məch. Leqal vəziyyətə gətirdilmək, leqal şəklə salınmaq, gizli vəziyyətdən açıq vəziyyətə keçirilmək, qanunla yol verilmək.
LEQALLAŞDIRILMA
LEQALLAŞDIRMA

Digər lüğətlərdə