LİDER

[ ing. leader – başçı]
1. Siyasi partiyanın, ictimai-siyasi təşkilatın və s. başçısı, rəhbəri. Parlament fraksiyasının lideri.
– Hər lider özünün mənsub olduğu partiyanın əqidəsi uğrunda uzun nitq söyləyirdi. M.S.Ordubadi.

2. Hər hansı bir yarışda: birinci yerdə gedən adam və ya komanda. Şahmat yarışının lideri.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • LİDER lider bax rəhbər
LİCİM
LİDERLİK

Digər lüğətlərdə