LİFGİR

is. [ ər. lif və fars. …gir] köhn. bax lifçi.
Hacı Əbdül hamamında hamı lifgir, camadar; Altı aydır, gecələr məşq qılar, növhə yazar. M.S.Ordubadi.

LİFƏLİ
LİFGİRLİK

Digər lüğətlərdə