LİFLƏMƏ

Lifləmək”dən f.is.
LİFGİRLİK
LİFLƏMƏK

Digər lüğətlərdə