LİLLƏNDİRİLMƏK

məch. Bulandırılmaq, lilli edilmək. Su lilləndirilib.
LİLLƏNDİRİLMƏ
LİLLƏNDİRMƏ

Digər lüğətlərdə