LOMBA

is. Qəliz maye və ya sıyıq şeyin iri və dairəvi parçası; iri damcı, böyük damla. Mürəkkəb lombası. – Molla uşağı arxası qatda uzadır yerə, bir lomba tüpürür üzünə. “M.N.lətif.
[Yetər:] Cəbi, vallah, sən axırı məni o yerə gətirəcəksən, saqqalına lomba ilə tüpürəcəyəm. N.Vəzirov.

LOM
LOMBA-LOMBA

Digər lüğətlərdə