MÜQƏDDƏR

bəlli olan, təyin olunmuş; anlaşılan.
MÜQƏDDƏM
MÜQƏDDƏS

Digər lüğətlərdə