MÜQƏDDƏS

1. MÜQƏDDƏS Azadım, sev könüldən bu müqəddəm torpağı (S.Rüstəm); ƏQDƏS (köhn.) (ən müqəddəs) Çeynənildi millətin, neylim, hüquqi-əqdəsi?! (M.Ə.Sabir); ƏN ƏZİZ Dostluq, Əmək, Azadlıq; ən əziz nemət oldu (Ə.Cəmil).

2. MÜQƏDDƏS, QÜDSİ (kl.əd.), NÖQSANSIZ, PAK, TƏMİZ (bax 1)

3. müqəddəs bax ziyarətgah

4. müqəddəs bax ülvi 1

MÜQƏDDƏRAT
MÜQƏDDƏSLİK

Digər lüğətlərdə