MƏFKURƏ

[ ər. ] bax ideologiya. Burjua məfkurəsi.
– Dünya məfkurə mübarizəsində çalxanır. S.Vurğun.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • MƏFKURƏ MƏFKURƏ [Mərdan:] Bu sinif müharibəsi, məfkurə mübarizəsidir (S.S.Axundov); İDEOLOGİYA. M.F.Axundzadə
  • MƏFKURƏ əqidə
MƏFHUM
MƏFKURƏLİ

Digər lüğətlərdə