MAÇIMAX

(Çənbərək)
yorulmaq. – Oğarda işdədim ki, indi də maçıdım qaldım
MAÇI
MADAR