MAƏDA

[ ər. ] köhn. Başqa, əlavə.
Bunlardan maəda, Vaqifin … yazdığı müxəmməsin məali-pürməzmunu həmişə doğruluq üzrə qalıb… F.Köçərli.
Rzaquluxanın İran səfərinə məktəb və darülfünun yoldaşlarından maəda, mürəbbiyəsi olan Mariya xanım da böyük maneələr göstərməkdə idi. M.S.Ordubadi.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • MAƏDA maəda bax savay(ı)
MAÉSTRO
MAFAR

Digər lüğətlərdə