MAÉSTRO

[ ital. ] Bəstəkara, dirijora və ya başqa görkəmli incəsənət xadiminə hörmət üçün verilən ad.
MADYAR
MAƏDA

Digər lüğətlərdə