MAARİFLƏNDİRMƏ

Maarifləndirmək”dən f.is.
MAARİFLƏNDİRİLMƏK
MAARİFLƏNDİRMƏK

Digər lüğətlərdə