MACALSIZLIQ

is. Macalı olmama, vaxtı olmama.
MACALSIZ
MACAR

Digər lüğətlərdə