MADƏRŞAHLIQ

is. tar. Qadın qohumluğu xəttinə əsaslanan və qadının hakim olduğu qəbilə qruplarından ibarət ibtidai icma quruluşu forması; matriarxat.
MADƏR
MADMAZEL

Digər lüğətlərdə