MAFRAXLIX

(Gəncə)
kövrəklik. – Mafraxlığına baxma, pula gedəndi
MAFRAX
MAĞ