MAHNA

Bəhanə.

Lazım budu ki, özümü xəstəliyə vurum. Mahna eliyib özünü xəstəliyə vurdu. (“Nəcəf və Pərzad”)

                                                                               *

Güldüm paşa və Niyar xanımın nişanlısı vəzirin oğlu ova getmək mahnası ilə istədilər ki, Mahmudu zindandan çıxarıb öldürməyə aparsınlar. (“Mahmud-Niyar xanım”)

MAHMUZLAMAQ
MAHTAB

Digər lüğətlərdə