MALİYYƏ

Ərəbcə mal (“mülk, pul” mənasında) sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MALAKEŞ
MALYAR

Значение слова в других словарях