MAQNİTLƏMƏ

Maqnitləmək”dən f.is.
MAQNİ́T
MAQNİTLƏMƏK