MAQNİTLƏMƏK

f. Cismə maqnit xassəsi vermək, maqnitli etmək.
MAQNİTLƏMƏ
MAQNİTLƏNDİRİLMƏ

Digər lüğətlərdə