MAQNİTLƏNDİRİLMƏ

Maqnitləndirilmək” dən f.is.
MAQNİTLƏMƏK
MAQNİTLƏNDİRİLMƏK

Digər lüğətlərdə