MAXTAMMAĞ

(Dərbənd)
lovğalanmaq, özünü öymək
MAXTA
MAJ