MEDİA

is. [ lat. ] Dövri mətbuat.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • MEDİA MEDİA, DÖVRİ MƏTBUAT, KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİ
MEDALYÓN
MEDİTASİYA

Digər lüğətlərdə