MEHMANNƏVAZLIQ

is. Qonaqpərəstlik.
Vaqiən İranın mehmannəvazlığının mislini qeyri yerdə, zənn edirəm, görmək olmaz. C.Məmmədquluzadə.
Qədirin də, Qumrunun da mehmannəvazlığına etina etməyən Bədir bəy yerini dəyişmədi. Mir Cəlal.

MEHMANNƏVAZ
MEHPARƏ

Digər lüğətlərdə