MEHMANXANAÇILIQ

is. köhn. Mehmanxana saxlamaqla məşğul olma, mehmanxana işi.
Mehmanxanaçılıq həyatında bu cürə qadınlara tez-tez təsadüf edirəm. M.S.Ordubadi.

MEHMANXANAÇI
MEHMANNƏVAZ

Digər lüğətlərdə