MEXANİKLƏŞDİRMƏ

Mexanikləşdirmək” dən f.is.
MEXANİKLƏŞDİRİLMƏK
MEXANİKLƏŞDİRMƏK

Digər lüğətlərdə