MEXANİKLƏŞDİRMƏK

f. Maşın və mexanizmlər tətbiq etmək.
// Əl əməyini maşın və mexanizmlərin işi ilə əvəz etmək. Çay yığımını mexanikləşdirmək.
MEXANİKLƏŞDİRMƏ
MEXANİKLƏŞMƏ

Digər lüğətlərdə