MEXANİKLƏŞMƏK

f. Maşın və mexanizmlər tətbiq edilmək.
// Əl əməyi maşın və mexanizmlərin işi ilə əvəz edilmək.
MEXANİKLƏŞMƏ
MEXANİKLİK

Digər lüğətlərdə