MİQDARSIZ

sif.
1. Saysız, hədsiz, çox, saysız-hesabsız.
2. Hörməti olmayan, qədir-qiymətsiz, hörmətsiz.
MİQDARİ
MİQDARSIZLIQ

Digər lüğətlərdə