MİXƏKKİMİLƏR

cəm, bot. Mixək ağacı, evkalipt və bəzi başqa bitkilərin daxil olduğu fəsilə.
Mixəkkimilər fəsiləsinin başlıca cinslərindən biri evkaliptdir. M.Qasımov.

MİXƏKGÜLÜ
MİXƏKLİ

Digər lüğətlərdə