MİXƏKLİ

sif. Mixək qatılmış, mixək tökülmüş, tərkibində mixək olan. Mixəkli fətir.
– Katibin Sübhanverdizadəyə ötən günü hilli, mixəkli çay verməyi indi onun başına böyük bir bəla açmış oldu. S.Rəhimov.

MİXƏKKİMİLƏR
MİXƏYİ

Digər lüğətlərdə