MODABAZLIQ

is. Modaya uyma, moda düşkünlüyü, modapərəstlik, modaçılıq. Modabazlıq etmək.
MODABAZ
MODAÇI

Digər lüğətlərdə