MOİZƏ

ə. 1) vəz etmə; ruhanilərin minbərdən söylədikləri nitq; 2) öyüd, nəsihət.

MİZRAQ
MOLLA

Digər lüğətlərdə