MOLDAVAN

Moldova Respublikasının əsas əhalisini təşkil edən, roman qrupu dillərindən birində danışan xalq və bu xalqa mənsub adam.
MOLDAV
MOLDAVANCA

Digər lüğətlərdə