MONOQRÁM

[ yun. monos – tək və gramma – hərf] Bir neçə hərfin bir-birinə keçirilməsindən ibarət hərf hörgüsü. Portfel üzərində monoqram.
MONOQRÁFİYA
MONOLİ́T

Digər lüğətlərdə