MONQOLŞÜNAS

is. Monqolşünaslıq mütəxəssisi.
MONQOLLAR
MONQOLŞÜNASLIQ

Digər lüğətlərdə