MUĞAMATÇI


1. is. Əsasən muğam oxuyan xanəndə.
2. bax muğamatşünas.
MUĞAMAT
MUĞAMATŞÜNAS

Digər lüğətlərdə