MUMİYALAMA

Mumiyalamaq”dan f.is.
MUMİYA₂
MUMİYALAMAQ

Digər lüğətlərdə