MUMİYALANMA

Mumiyalanmaq”dan f.is.
MUMİYALAMAQ
MUMİYALANMAQ

Digər lüğətlərdə