MUMLAMAQ

f.
1. Mum sürtmək, mum çəkmək. Eşilmiş sapı mumlamaq.
2. Bir şeyin (qabın, şüşənin və s.-nin) ağzını mumla bağlamaq, qapamaq. Qabın ağzını mumlamaq.
3. məc. Susmaq, danışmamaq, ağzını açmamaq, dinməmək. Nə olub, belə mumlamısan?

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • MUMLAMAQ 1. MUMLAMAQ, MUM SÜRTMƏK (ÇƏKMƏK) 2. mumlamaq bax susmaq
MUMLAMA
MUMLANMA

Digər lüğətlərdə