MUXRU

(Şahbuz)
iri keçə alaçıq. – Muxru yazdan sonra yaylaxda olardı; – Muxruları Qarabağın adamı tikər
MUXAŞƏR
MUXUL

Digər lüğətlərdə