MUXTARİYYƏTLİ

bax muxtar 1-ci mənada.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • MUXTARİYYƏTLİ muxtariyyətli bax muxtar 1
MUXTARİYYƏT
MUXUL

Digər lüğətlərdə