nəqliyyat sənədləri

Dəniz daşımalarında – konosament, şturman qeydi, tərsanə qeydi; dəmiryol daşımalarında – dəmiryol qaiməsi və onun dublikatı; aviadaşımalarda – aviaqaimə; avtomobil daşımalarında – yol qaiməsi

nəqliyyat müəssisəsi
nəqliyyat vasitələri