OĞLANCIĞAZ

Oğlan”dan oxş. Oğlancığaz bərk xəstədir.
OĞLAN
OĞLANCIQ

Digər lüğətlərdə