OĞLANLI-QIZLI

top. Həm oğlan(lar), həm də qız(lar), oğlanlarla qızlar birlikdə. Oğlanlı-qızlı köməyə gəlmək.
[Yaşlı kişi:] Oğlanlı-qızlı bir araya toplaşır, Şərəf xalagilin ağ və təmiz qumdan ibarət olan təpəliyində oynardıq. S.Hüseyn.
…Oğlanlı-qızlı hamısı çayın o tayına addamaq istəyirlər. Ə.Vəliyev.

OĞLANCIQ
OĞLANLIQ

Digər lüğətlərdə