OĞRU

OĞRU – DOĞRU Aləmə oğruyam, sənə ki doğruyam (Ata. sözü).

ODLU
OĞRULUQ

Digər lüğətlərdə