OĞRUN-OĞRUN

zərf bax oğrun.
Gəlinin başına bəy alma atır; Gəlin oğrun-oğrun baxıb naz satır. Şəhriyar.

OĞRUN
OĞRUNCA

Digər lüğətlərdə