OĞURLATDIRMAQ

icb. Başqası vasitəsilə oğurlatmaq, ələ keçirtmək.
O məlun kəbin verməmək üçün bu kağızı bizdən oğurlatdırmışdır. M.S.Ordubadi.

OĞURLATDIRMA
OĞURLATMA

Digər lüğətlərdə