OBYEKTİVİ́ZM

[ lat. ]
1. bax obyektivlik 2-ci mənada.
2. İctimai həyatdakı hadisələrə onları passiv surətdə qeyd etmək və beləliklə də onların zəruri olduğunu təsdiq etməyə və doğrultmağa aparıb çıxaran münasibət.
OBYEKTİVCƏSİNƏ
OBYEKTİVLİK

Digər lüğətlərdə